Különleges órák

Kronográf Összetett óra, amely a pontos id? kijelzésén túl a beépített kiegészít? mechanizmus révén id?intervallumok mérésére alkalmas (stopperfunkció).  

Kronométer

Különleges pontosságú óra, melynek igen szigorú m?ködési követelményeknek való megfelelését a független Svájci Hivatalos Kronométervizsgáló Intézet (COSC) által kiadott tanúsítvány igazolja.

Öröknaptáras (Perpetual Calendar) óra

Hosszú id?re – akár 100 vagy annál több évre – el?reprogramozott szerkezettel ellátott óra, amelynél a dátum igazítása a szök?évek és különböz? hosszúságú hónapok figyelembevételével automatikusan történik. Az igen bonyolult szerkezet megfelel? javítása csak az arra jogosult szakszervizben biztosított.

Rádióvezérlés? (funk) óra

Az óra a németországi Frankfurtban lév? adóról vett rádiójelek révén mindig a hivatalos pontos id?t mutatja. A nyári ill. téli id?számításra való átállás automatikus. A rádiójelek vételét betonépületek, alagutak, ill. az óra közelében lév? m?köd? televíziók, rádiók és számítógépek zavarhatják. E különleges órák kezelése fokozott gondosságot igényel. Igen bonyolult szerkezetük megfelel? javítása csak szakszervizünkben biztosított.

Ékszerórák

Az arany és ezüst ékszerórák a normál óráknál nagyobb gondoskodást igényelnek. Ezeket az órákat fokozottan óvja a mechanikai sérülésekt?l, szennyez?dést?l.